Çevre Politikası

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmenliklerine uyarak Çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin tüm ürün üretim faaliyetini ‘Operasyonel İş Mükemmelliği’ ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

 • Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal genellikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.
 • Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek.
 • Üretim taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek.
 • İlgili çevre ve enerji mevzuatı gereklerini karşılamak ve hatta aşmak,
 • Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak,
 • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,
 • Çevreye olan etkilerimizin azaltılması ve enerjinin verimli kullanılması için gerekli insan kaynağı, teknoloji ve finansal kaynakları sağlamak,
 • Çevre yasası ve diğer yasal şartlara uyum gösteririz
 • Çevre ile ilgili yayınları takip ederek, mevcut kanun ve yönetmeliklere uymak
 • Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek,
 • Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak ve enerji performansımızı sürekli geliştirmek.

TEKLİF İSTEYİN

Konuşmayı Başlat
1
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz.